[AMV Densetsu no Yuusha no Densetsu] - Blood Sky

, , .